Verzeker ziekteverzuim op maat

De belangrijkste keuzes bij een ziekteverzuimverzekering

Als u ervoor kiest het verzuimrisico te verzekeren, dan blijft er nog steeds veel te kiezen. Een verzuimverzekering is nooit standaard. U hebt bij deze verzekering namelijk veel keuzes om deze op maat samen te stellen. Kijk nooit alleen naar de prijs. Het belangrijkste is wat u aan de verzekering hebt zodra u te maken krijgt met ziekteverzuim. De belangrijkste keuzes die u moet maken hebben we voor u op een rij gezet.

Kantoor
Nieuws
Datum: 29-07-2020

1. Bepaal eigen risicotermijn

Bepaal hoelang u uw medewerkers kunt blijven doorbetalen en hoelang u zonder hun aanwezigheid kunt. Als u per direct een vervanger nodig hebt zit u tijdelijk met dubbele kosten. Hoe lang wil en kunt u die kosten dragen? U kunt een uitkering ontvangen na bijvoorbeeld 10 ziektedagen, maar ook pas na 130 ziektedagen. De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd jaarloon van de zieke medewerker en de dekking die u hebt gekozen.

2. Bepaal de hoogte van uw eigen risico

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. Hoe hoog die wordt bepaal u zelf. Er zijn twee vormen van een verzuimverzekering:

Eigen risico in tijd

Als u geen risico wilt of kan lopen, en een zieke collega wilt kunnen vervangen, dan kunt u kiezen voor een conventionele verzuimverzekering. Bij deze verzekering wordt het loon vergoed dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers in de eerste twee jaar. De verzuimverzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%.Als u wel wat buffer hebt of u het risico wel durft te nemen kunt u kiezen voor stop loss-verzekering. Bij deze optie kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (eigenbehoud). Overstijgen de loondoorbetalingsverplichtingen dit bedrag, dan vult de stoploss verzekering het verschil aan. Dit wordt met name bij grote bedrijven gedaan.

3. Bepaal of uw eigenrisicodrager voor de Ziektewet wilt zijn

Als werkgever betaalt u een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet voor uw werknemers. U kunt op deze kosten besparen door eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Ook als ze niet meer bij u werken. U zorgt zelf voor hun verzuimbegeleiding en hun re-integratie.

U kunt alleen eigenrisicodrager worden voor medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, mensen die binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek worden en medewerkers met een tijdelijk contract van wie de overeenkomst eindigt tijdens ziekte. Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd is dit niet mogelijk. Hiervoor bent u zelf 104 weken financieel verantwoordelijk.

Voordeel

  • U betaalt een lagere verplichte verzekeringspremie.
  • U hebt het hele proces van ziekte en re-integreren zelf in de hand.

Nadeel

  • U betaalt zelf de ziektewetuitkering.
  • Als een werknemer overlijdt betaalt u zelf de overlijdensuitkering aan nabestaanden.
  • U moet precies weten hoe de wet- en regelgeving is ingericht.

4. Bepaal of u werkgeverslasten wilt meeverzekeren

Kosten voor een zieke medewerker blijven helaas niet beperkt tot het bruto salaris van deze medewerker. U zult extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld bij het vinden van een tijdelijke arbeidskracht en het uitbetalen van hem of haar. Bepaal dan ook of u die lasten wilt meeverzekeren.

5. Bepaal welk percentage van het loon u uitgekeerd wilt hebben

Hoeveel procent u van het loon van uw zieke medewerker uitbetaalt staat in de cao of bespreek u met hem/haar bij indiensttreding (minimaal 70 procent van het loon). Dat wil niet zeggen dat u dan ook voor dat bedrag verzekerd wil zijn. Bepaal hoeveel procent van het loon u uitgekeerd moet krijgen om goed te kunnen voldoen aan de loondoorbetalingsverplichting. Uw premie zal lager uitvallen bij het kiezen van een lager percentage van de te verzekeren loondoorbetalingsverplichting.

6. Bepaal of u het re-integratietraject wilt verzekeren

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter dient u als werkgever samen met de werknemer er alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te laten gaan. Dit kan door uw werknemer zijn oude werk zo snel mogelijk weer te laten hervatten. Ook kan het zijn dat u voor hem/haar in ander passend werk binnen of buiten de organisatie kunt voorzien. Het laatste wordt het tweede spoor genoemd en moet ingezet worden na 104 weken of als blijkt dat terugkeer in de huidige baan niet meer mogelijk is. U kunt dit traject zelf op u nemen, of u huurt een reïntegratiebedrijf daarvoor in. Bepaal of u dit traject zelf wilt betalen of mee wilt verzekeren.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Contact

Algemeen:
Betalen & Sparen:
Zakelijk Verzekeren:
Particulier Verzekeren:
Pensioenen:
Leven & Hypotheken:
 
 
Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Volg ons op Instagram