Belastingvrij schenken in 2023: de bedragen op een rij

Het einde van het jaar nadert. Bent u in de prettige positie om geld te schenken aan uw kinderen, andere familieleden of derden? Dan is het goed om te weten wat er dit jaar nog belastingvrij mogelijk is en wat er volgend jaar verandert.

Nieuws
Datum: 15-11-2023

Waarom schenken?

Schenken is leuk voor de ontvanger, maar ook voor degene die schenkt! Niet alleen omdat het fijn is een ander te kunnen helpen, maar ook vanwege de belastingvoordelen. Over het geld dat u schenkt hoeft u geen jaarlijkse vermogensbelasting te betalen. Ook verkleint u uw vermogen zodat erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. Blijft u binnen de vrijstelling, dan hoeft de ontvanger van de schenking er geen belasting over te betalen.

Jaarlijkse vrijstelling

Wilt u uw kinderen een financieel steuntje in de rug geven? U mag in 2023 aan elk van uw kinderen (ook stiefkinderen en pleegkinderen) maximaal € 6.035 belastingvrij schenken. Dit is een jaarlijkse vrijstelling, de bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor andere personen (bijvoorbeeld andere familie, maar ook derden) ligt die grens in 2023 op € 2.418. De ontvanger mag zelf weten wat hij of zij met het geld doet, er is dus geen verplicht bestedingsdoel. Ook is er geen leeftijdsgrens.

Partners

Schenkingen van partners worden als één schenking gezien: dus krijgt u zowel geld van opa als van oma, dan geldt dat als één schenking. U moet dan de bedragen bij elkaar optellen. Komt u boven de vrijstelling uit, dan moet u aangifte doen en schenkbelasting betalen. Andersom geldt dit ook. Krijgen u en uw partner beide een schenking van dezelfde persoon, dan moet u de waarden bij elkaar optellen.

Eenmalige vrijstelling

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er een eenmalige vrijstelling. Hier geldt wel een leeftijdsgrens. De ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn óf een partner hebben tussen de 18 en 40 jaar. Het gaat hierbij om drie bestedingsdoelen: een eigen woning (aankoop of verbouwing), een dure studie of een vrij besteedbaar bedrag. Deze drie doelen gelden voor schenkingen die ouders aan hun kinderen doen.

Het is in 2023 nog mogelijk om als ‘derde’ een eenmalige belastingvrije schenking te doen, maar dan moet het bestedingsdoel de eigen woning zijn. Opa en oma mogen dus wel een belastingvrije schenking doen voor de eigen woning, maar niet voor een studie. De maximale bedragen voor de eigen woning en het vrije bestedingsdoel zijn € 28.947. Het maximale te schenken bedrag voor de dure studie ligt op € 60.298.

Veranderingen

Tot dit jaar was het mogelijk om een veel ruimere schenking te doen ten behoeve van de eigen woning: de zogenoemde jubelton. Die is in 2023 al enorm verlaagd en in 2024 verdwijnt deze helemaal. Wel kunnen ouders via de route van het vrije besteedbare bedrag nog steeds een schenking doen die het kind kan gebruiken voor de eigen woning. Het is overigens aan te raden zo’n schenking goed vast te leggen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw dochter het geschonken bedrag in geval van een eventuele scheiding niet hoeft te delen met uw (ex-)schoonzoon.

Boven de vrijstelling

Wat wanneer een schenking boven de vrijstelling uitkomt? Dan moet er schenkbelasting worden betaald. De hoeveelheid is afhankelijk van de relatie met de schenker. Tot een bedrag van € 138.641 betalen kinderen 10 procent, kleinkinderen 18 procent en overige personen 30 procent. Boven dat bedrag gaan de percentages naar 20, 36 en 40 procent.

Bron: Finfin van Adfiz

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Contact

Algemeen:
Betalen & Sparen:
Zakelijk Verzekeren:
Particulier Verzekeren:
Pensioenen:
Leven & Hypotheken:
 
 
Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Volg ons op Instagram